loading

Opmålingstegninger, opmåling af bygninger og arkitektur

Opmålingstegning af ombygget hejsekvist i København. JJW 2015

Bygningers indre og ydre mål afgrænser fysiske rammer og muligheder, og danner samtidig husets arkitektur.

Derfor er troværdige og præcise arkitekttegninger af eksisterende forhold uundværlige, når arkitekter arbejder med ombygninger og tilbygninger.

Opmåling af facadeudsnit

Opmåling af et facadeudsnit. JJW 2019

For at få et tegningsgrundlag der understøtter projekteringens videre forløb, må opmåleren blandt andet stille sig spørgsmål som:

Hvor meget – og hvad – skal der måles?

Hvor præcist skal der måles?

Hvordan kan det tegnes, så tegningen harmonisk afspejler husets arkitektur?

Etageplan med skæve vinkler. Opmåling JJW 2017

Opmåling af etageplan med skæve vinkler. JJW 2017

Vi udfører opmålingstegninger af bygningers eksistererende forhold og har stor erfaring med det.
Både til egne projekter, men også for andre rådgivere og for private kunder og myndigheder.

Historiske huse er vores speciale.
Vi kan supplere vores opmålinger med arkivstudier og bygningshistoriske undersøgelser i det omfang det kræves og ønskes.

Vores opmåling afleveres digitalt efter nærmere aftale.

Kontakt os og hør nærmere!