loading

Vores logo…

Jeg er et par gange blevet spurgt om hvad vores logo mon forestiller? Det er initialerne i vores to efternavne: et stiliseret “R” og “W”, som er tegnet sammen, så de danner grundelementet i det antikke ornament, der herhjemme kaldes løbende hund.

3d bygninger i Google Maps forbedret – se din by (i hvert fald København) fra oven

Googles 3d model af København har fået en imponerende overhaling. Se selv hvor detaljerede de nu er! https://www.google.dk/maps Prøv at zoom ind på en bebyggelse – men ikke så tæt på at viewet skifter til Streetview. Sådan her ser Politigården fx ud. Allerede I dette “simple” og normale view flytter skygger sig i forhold til […]

GAMLE KJØBENHAVNSKE HUSE OG GÅRDE

På bogmarkedet i Helligåndshuset købte jeg for nyligt et lille hæfte GAMLE KJØBENHAVNSKE HUSE OG GÅRDE. Det er skrevet før, der var noget der hed bygningsfredning herhjemme. Jeg faldt især for Alfred Larsens smukke tegninger og købte det slidte hæfte for 5 kroner. Hæftet er udgivet af Foreningen Fremtiden, Thieles Bogtrykkeri 1895. Den let læste tekst, forfattet […]

CYKELOG – cykelstativ designet for BURRI public elements

I efteråret 2014 fik jeg som dansk designer mulighed for at samarbejde med den schweiziske virksomhed BURRI public elements om udviklingen af et nyt cykelstativ. BURRI public elements er markedsførende i Schweiz indenfor kvalitetsinventar til offentlige og halvoffentlige uderum. Firmaets produkter anvendes også af landskabsarkitekter i talrige internationale projekter, – på vores egne kanter f.eks. i Superkilen […]

Dekorative detaljers placering på bygningen

Udvendigt opfatter man ikke umiddelbart Christiansborg Slotskirke (arkitekt C.F. Hansens, 1813-26) som en rigt dekoreret bygning. På afstand – og når man går forbi – hæfter man sig mere ved de store nøgne pudsede flader, og de glatte søjler.

Hvad betyder ombygning, renovering, istandsættelse, transformation og restaurering?

I dansk byg­geri omta­les byg­ge­pro­jek­ter, der ikke er nybyg­geri, med mange for­skel­lige ord og udtryk. Her er et bud på en kort og uof­fi­ciel begrebs­for­kla­ring. Og nogle eksemp­ler på over­vej­el­ser man bør gøre sig: 1. Ombygning: Som ordet siger – huset byg­ges om og ændres. Måske ønskes en anden og bedre rumop­de­ling?  Eller ændrede adgangs­for­hold? Eller […]

Er Danmarks Nationalbanks bygning tilpasset omgivelserne?

Da vores teg­ne­stue lå i Havnegade, kørte jeg dag­ligt forbi det store kryds ved Holmens Kanal, dér hvor sta­tuen af søhel­ten Niels Juel står foran Nationalbanken. På hjør­net af Holbergsgade og Niels Juels Gade lig­ger Det Øst­a­si­a­ti­ske Kompagnis tid­li­gere hoved­sæde (opført 1907-08). En meget mar­kant og spæn­dende byg­ning af arki­tekt Gotfred Tvede. Fuld af finur­lige […]