Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/rwarkitekter.dk/public_html/wp-content/plugins/styles/classes/csstidy/class.csstidy.php on line 854

loading

Hvad betyder ombygning, renovering, istandsættelse, transformation og restaurering?

I dansk byg­geri omta­les byg­ge­pro­jek­ter, der ikke er nybyg­geri, med mange for­skel­lige ord og udtryk. Her er et bud på en kort og uof­fi­ciel begrebs­for­kla­ring. Og nogle eksemp­ler på over­vej­el­ser man bør gøre sig: 1. Ombygning: Som ordet siger – huset byg­ges om og ændres. Måske ønskes en anden og bedre rumop­de­ling?  Eller ændrede adgangs­for­hold? Eller […]

Er Danmarks Nationalbanks bygning tilpasset omgivelserne?

Da vores teg­ne­stue lå i Havnegade, kørte jeg dag­ligt forbi det store kryds ved Holmens Kanal, dér hvor sta­tuen af søhel­ten Niels Juel står foran Nationalbanken. På hjør­net af Holbergsgade og Niels Juels Gade lig­ger Det Øst­a­si­a­ti­ske Kompagnis tid­li­gere hoved­sæde (opført 1907-08). En meget mar­kant og spæn­dende byg­ning af arki­tekt Gotfred Tvede. Fuld af finur­lige […]